Akiknek sikerült

Tisztelt olvasóink!

Ezen az oldalon azokat a pályázókat ismerhetik meg, akik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengelyének nyertesei lettek.

 

III. tengely 1. kör

mikrovállalkozások létrehozása jogcím

vidéki örökség megőrzése jogcím

falumegújítás- és fejlesztés jogcím

turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím

 

III. tengely 2. kör

mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím

turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím

vidéki örökség megőrzése jogcím

 

III. tengely 3. kör

vidéki örökség megőrzése jogcím

 

III. tengely 4. kör

mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím

 

III. tengely 5. kör

- turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím

 

Leader 1. kör

Közösségi célú fejlesztés jogcím:

Települések kulturális örökségeinek megőrzésének támogatása

30 fő alatti ifjúsági szálláshelyek, és erdei iskolák kialakításának támogatása

Sport tevékenységre alkalmas infrastruktúra fejlesztésének támogatása

Telekommunikáció fejlesztésének támogatása

A közbiztonság feltételrendszerének támogatása

Térségi fejlesztőközpont létrehozása

A népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények, fesztiválok szervezésének, rendezésének támogatása

Hátrányos helyzetű csoportok hagyományainak ápolása, képzési és foglalkoztatási tájékoztatók szervezése

Mikrotérségi és település szintű turisztikai és egyéb szakmai együttműködések támogatása

Vállalkozás alapú fejlesztés jogcím:

Helyi termék előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása (leader 1. kör)

Helyi termékeket előállító és feldolgozó több funkciós modell gazdaságok létrehozásának és fejlesztésének, piacra jutásának támogatása

Képzés jogcím:

Képzések szervezése a gazdasági pontenciál növelése érdekében

Hátrányos helyzetű csoportok képzési lehetőségeinek megteremtése

Térségek közötti és nemzetközi együttműködés jogcím:

Kulturális és szakmai együttműködés támogatása

 

Leader 2. kör

Közösségi célú fejlesztés jogcím:

Zöldutak, zöldutas információs pontok kialakítása és fejlesztése

Fiatalok környezet– és egészségtudatosságának fejlesztése, identitástudatának erősítését szolgáló fejlesztőközpontok létrehozása és fejlesztése

Vállalkozás célú fejlesztés jogcím:

Helyi termék előállítását és feldolgozását szolgáló kisértékű projektek támogatása

Helyi termékek előállításának, feldolgozásának és piacra jutásának támogatása

Kizárólag helyi termékek értékesítését szolgáló központok, boltok, mozgó boltok létrehozása és fejlesztése

Rendezvény jogcím:

Fiatalok környezet – és egészségtudatosságának fejlesztését, identitástudatának erősítését szolgáló rendezvények, programok támogatása

A térség identitástudatának, környezet– és egészségtudatos életmódjának fejlesztése, a fenntartható gazdasági együttműködés erősítése az Ipoly-menti Palócok HACS területén

 

Leader 3. kör

Szolgáltatás fejlesztés jogcím:

Ipoly-menti Palócok Leader HACS területén térfigyelő rendszer kialakítása, fejlesztése

Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékekre épülő rendezvények támogatása

Kulturális közösségi terek kialakítása, felújításának támogatása

Település szintű kulturális örökség megőrzésének támogatása

 Gazdaságfejlesztés jogcím:

Helyi termékek előállítása, feldolgozása és piacra jutásának támogatása

Helyi termékek előállítását és feldolgozását szolgáló kisértékű projektek támogatása