Vidékfejlesztési Program felhívásai

Tisztelt Pályázók!

Folyamatosan jelennek meg a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásai.

Honlapunkon folyamatosan aktualizálásra kerülnek a megjelent felhívások!

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege Mrd Ft

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

VP1-1.1.1-16

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

6,18

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint

2016. március

VP1-1.2.1-16

Bemutató üzemi programok

1,04

standard

2016. augusztus

VP1-1.2.2-16

Tájékoztatási szolgáltatás

7,79

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint

megjelent

VP1-1.3.1-16

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok

1,49

standard

2016. május

VP1-2.1.1-2.1.2-16

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás

13,88

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint

2016. május

VP1-2.3.1-16

Szaktanácsadók továbbképzése

0,18

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdés szerint

2016. február

VP2-4.1.1.1-16

Állattartó telepek korszerűsítése

5,95/td>

standard

megjelent

VP2-4.1.1.2-16

Baromfitartó telepek korszerűsítése

19,85

standard

megjenet

VP2-4.1.1.3-16

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

19,85

standard

megjenet

VP2-4.1.1.4-16

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

3,97

standard

megjenet

VP2-4.1.1.5-16

Sertéstartó telepek korszerűsítése

19,85

standard

megjelent

VP2-4.1.2-16

Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése

19,66

standard

megjelent

VP2-4.1.3.1-16

Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével

22,50

standard

megjelent

VP2-4.1.3.2-16

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások

17

standard

megjelent

VP2-4.1.3.3.3-16

Gyógynövény termesztés

3

standard

megjelent

VP2-4.1.3.4-16

Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése

24

standard

megjelent

VP2-6.3.1-16

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

14

standard

megjelent

VP3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban

151

standard

megjelent

VP3-5.1.1-16

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

6,51

standard

2016. február

VP3-17.1.1.-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,7 egyszerűsített megjelent

VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

158,62

egyszerűsített

megjelent

VP4-10.2.1-15

Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

14

egyszerűsített

megjelent

VP4-10.2.2-15

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése

3,78

egyszerűsített

megjelent

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

51,48

egyszerűsített

megjelent

VP4-12.1.1.-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,8 egyszerűsített megjelent
VP4-12.2.1.-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,5 egyszerűsített megjelent
VP4-13.2.1.-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62 egyszerűsített megjelent

VP5-4.1.1.6-15

Trágyatároló építése

5,56

standard

megjelent

VP5-8.4.1-16

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

6,78

egyszerűsített

megjelent

VP5-8.6.2.-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,7 egyszerűsített megjelent

VP6-6.2.1-16

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

13,85

standard

megjelent

VP6-7.2.1.2-16

Egyedi szennyvízkezelés

12

standard

megjelent

VP6-7.4.1.1-16

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

26,9

standard

megjelent

VP6-19.1.1-15

LEADER – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

1

standard

megjelent