LEADER

Mi is az a leader?

A kifejezés egy francia mozaikszó: Liasion Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale,

Jelentése: Összehangolt helyi akciók a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

Röviden összefoglalva, a LEADER program a helyi szinten működő aktív társulások, együttműködések által kialakított és végrehajtott integrált terveket támogatja.

A program célja, hogy segítse és támogassa a helyieket abban, hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék, és azokat fenntartható módon kihasználják.

A program keretein belül integrált, magas színvonalú, eredeti vidékfejlesztési stratégiák születnek a következő területeken:

• A természeti és kulturális örökség védelme, ezen adottságok gazdagítása;

• a helyi gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából;

• a közösségek önszerveződő képességeinek javítása,

• az együttműködés ösztönzése.

A program újszerűsége abban áll, hogy a térség fejlesztési stratégiáját az önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szerveződéseiből megalakult közösség, a helyiek aktív bevonásával állítja össze.

Az elkészült stratégia alapján a döntéshozó egy keretösszeget határoz meg a közösség számára, melyet helyi pályáztatás útján kell a végső kedvezményezettek számára biztosítani, az elfogadott program megvalósítása érdekében.

 

LEADER 2009. (1. támogatási kör)

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: HVS prezentáció

LEADER rendelet: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

LEADER pályázati felhívás

LEADER TK1 célterületek

LEADER Kifizetési Kérelem Közleménye 187/2010 (XII.22.)

 

LEADER 2011. (2. támogatási kör)

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: HVS letöltés 

LEADER rendelet: rendelet letöltés

LEADER pályázati felhívás letöltés

LEADER TK2 célterületek

Kapcsolódó dokumentumok:

Projekt adatlap

Átadás-átvételi formanyomtatvány

Együttműködési megállapodás

LEADER Kifizetési Kérelem közleménye letöltés

HBB eljárásrend letöltés

HBB tagjai letöltés         

       

LEADER 2013 (3. támogatási kör)

Helyi vidékfejlesztési Stratégia: IPTE HVS 2013.

LEADER rendelet: 35/2013. (V. 22.) VM rendelet

LEADER közlemény: 91/2013. (VI.06.) MVH Közlemény

LEADER intézkedési terv: Tervezett LEADER intézkedési terv

Kapcsolódó formanyomtatványok és kitöltési útmutatók:

Projekt adatlap

Átadás-átvételi formanyomtatvány

Együttműködési megállapodás