Nógrádmarcal

Nógrádmarcal

Patvarccal, Ilinnyel, Csitárral és Nógrádgárdonnyal, a környező településekkel, egyetemben az egyik legvonzóbb vidéke a Cserhátnak, mindenekelőtt természeti értékei, kitűnő levegője, csöndessége teszi különösen alkalmassá az errefelé mindinkább jellemző falusi turizmusra, és mindemellett persze az utóbbi évek helyi és környékbeli fejlesztései. Mára több vendégház is üzemel a faluban, egyre jellemzőbb a hagyományos palóc parasztházak mentése, felújítása, tájházakká alakítása, s ezzel együtt a néprajzi értékek, tárgyi emlékek gyűjtése.

Hogy mennyire alkalmas itt a vidék az emberi megtelepedésre, jól mutatja, lakott hely már a történelem előtti idők óta. Még 1907-ben végeztek ásatásokat a környéken, s kőkori leleteket tártak fel, másutt pedig egy kettős gyűrűvel védett földvárat. Utóbbiról sokáig úgy vélték, szláv eredetű, mivel az Ipoly-völgye és a Cserhát északi nyúlványai voltak a legsűrűbben lakott szláv vidékek, ám később, egy 1966-os ásatáson Rosner Gyula és Gádor Judit a Kerekdombon Árpád-kori cseréptöredékeket és cölöpnyomokat talált. 

Első említése még a XII. századból való, sokáig a Zách nemzetségé volt itt a legnagyobb terület, jó földek terültek el erre, így mindig több birtokos osztozott rajtuk, többek közt a Kacsics nemzetség, a Szécsényiek, később pedig a Marczaly család. Nem halt ki a falu a török hódoltság idején, talán emiatt sincs a máshol jellemző szlovák kisebbség jelen, nem volt szükség számottevő betelepítésre. S ez az oka annak is, hogy a települést szinte kizárólag katolikus felekezetűek lakják.

Szellemi központként is működik a helyi Mindenszentek templom, mely egyben az egyik legfontosabb épített öröksége Marcalnak. Még 1773-ban emelték barokk stílusban, s csak tornyát toldották hozzá később, az 1809-ből származik. Jellemző a helyi vallásosságra, hogy zarándokszállás is működik a faluban (http://www.viamargaritarum.info/?q=hu/node/76). Iliny és Csitár is Marcal fíliái voltak, ez nagyban közrejátszhatott a kultúra, a népviselet és a hagyományok rokonságához e falvak között, a hajdan itt dívó különleges ünnepi hajviselethez, a „Vrekocs”-hoz, illetve a szintén jellemző ködmön hasonló hímzéséhez.

Szerencsére a falu őrzi is megörökölt értékeit, kulturális életének fontos része néptánccsoportja, mely jelentős országos megmérettetéseken is helytáll. Ahogy a hajdani nemesi kúriát is sikerült a jelenbe átmenteni, ma az egyik vendégháza a településnek. Amely ugyan alig 500 főt számlál, mégis komoly fejlődést tudhat be az elmúlt évtizedeknek: infrastruktúrája szinte teljesen kiépült, utcái, házai rendezettek. Ugyanakkor csöndessége, vidékének varázsa, s nem utolsó sorban, hogy a környező nagyobb városok könnyen megközelíthetőek közúton, nagy vonzerejét is adják. Megtelepedésre is, és persze kirándulásra, hisz alig húsz kilométeres körzetében számtalan látnivalót és kikapcsolódási lehetőséget kínál a lovassportoktól kezdve a horgászatig és vadászatig.

 

Kapcsolat

Polgármesteri hivatal: Nógrádmarcal, Rákóczi út 2.

Telefonszám: 06-35-500-214

Email: nogradmarcal@xmail.profinter.hu

Honlap:

http://www.falutur.hu/nogradmarcal/; http://www.viamargaritarum.info/?q=hu/node/76