Nógrádsipek

Nógrádsipek

ez a Szécsénytől tíz kilométerre fekvő zsáktelepülés az egyik leggazdagabb néprajzi örökséggel bíró falu a megyében. Még bőven található itt a kontyos és nyeregtetős parasztházakból, s szerencsére mind többet újítanak föl belőlük, ezek közül a legrégibbet, melyet 1910-ben építettek, az önkormányzat tájházzá kívánja alakítani. 

De ami igazán hírét viszi, az népzenei és népmese kincse, valamint az ünnepnapokon még manapság is megjelenő helyi viselet. Ezek közül is a legdíszesebb az újmenyecske ruházata fejdíszével, a főkötővel, ingvállal, a csipkés, gazdagon hímzett lajbival, alsószoknyáival és a szintén hímzett szakácskával, vagyis köténnyel. Népmese- és népdalkincsét is sikerült megőriznie, köszönhetően annak, hogy még a hetvenes években földolgozta három neves néprajzkutató: Erdélyi Zsuzsanna, Kovács Ágnes és Kriza Ildikó . S még ma is kutatható a falu, archaikus területnek számít, némely családja már fél évezrede lakja, őrive a régi történeteket, hagyományokat.

A korábbi idők emlékeit elsodorták a viharos idők, mindenekelőtt a török hódoltság. Valamikor, még a honfoglalást megelőzően szláv lakosság élhetett itt, a falu neve is ilyen eredetű, vadrózsát jelent. Már korán, a XIII. század második felében említik írásban Shipeg néven, aztán a Kacsics nemzetség területeihez tartozott, ekkorra tehető a falutól négy kilométerre lévő Pusztavár-hegyi erőd építése is, amelyet azonban elhagytak, mire a földek Károly Róbert idején a Szécsényiekre szálltak. Újabban megásták a területet, s az addigi kirándulóhely a meglelt kút falával egyben történeti emlék lett, annál is inkább, mert a regék szerint Hollókő várához hordtak az itteni kőből. A Szécsényi család itteni ágának kihalásával Lossoncy Albert és Országh János lettek az urai. A török úgy 1540 körül szállta meg, az ekkori összeírásokban már csupán hét családfő szerepel.Ám ezek közül a Domanok és Balások leszármazottait ma is megtalálni a lakosok között.

Utóbbiak kúriái a falu központjában a falu örökségének legértékesebb épületei közé tartoznak. Barokk stílusban alakították ki őket a XIX. században, s olyannyira hasonlítanak egymásra, hogy valószínű, egyazon mester tervezte a boltíves, árkádos úrilakokat.

Szintén barokk stílusban emelték a XVIII. században a falu katolikus templomát is, ám kibővítették és átalakították a XX. században, mindamellett szépen illik a faluközpont látványába. Szomorú momentum viszont a közeli hősi emlékmű, melynek anyagát helyben termelték ki. A két világháború áldozatainak tiszteletére állította a település. Örömteli gondolatokat ébreszt ellenben a Tornyistya-tetőn található, 2008-ban megáldott búcsújáró hely, a Megbékélés keresztje. A mellette található haranglábat és kopjafákat Kanyó Balázs, a kőoltárt pedig Király János készítette, mindkettőnél közreműködtek a helybéliek. A falu új értéke a XX. században épült pincesor is, majd mindenkinek van errefelé szőlője, s hagyomány épült mára a családi borászkodásra, néhány éve szokásba jöttek a pincenapok kóstolással és helyi szüreti mulatsággal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meg kell említen Sipek természeti értékeit is, a környező kiránduló helyekről, dombokról már esett szó, érinti a Kék túra útvonala, közel van Rimóc, ahonnan már kerékpárút vezet Hollókőig. De a közvetlen környezet szintén sok látnivalót rejt, a település majd fele erdős terület, gyertyános, tölgyes, cseres, mely gazdag forrásokban, patakokban, sőt, öt kisebb tó is található erre, így jelentős a védett fajokban gazdag, vízhez kötött élővilág.

 

Kapcsolat

Polgármesteri hivatal: 3179 Nógrádsipek, Jókai u. 4.

Telefon: 06-32-589-010; Fax: 06-32-589-011

Email: nogradsipek@profinter.hu

Honlap: www.nogradsipek.hu