Bercel klasszicista plébániája

Hírek - 2013-10-16
Bercel klasszicista plébániája
Bercel XIX. századi klasszicista stílusú plébániája bizony már megérett a felújításra, s annál is inkább fontos volt ez, hiszen a hitélet mellett komoly pedagógiai munka is folyik a III. tengely Vidéki örökség megőrzése jogcímen felújított épületben.

 Bercel klasszicista plébániája

 Bercel XIX. századi klasszicista stílusú plébániája bizony már megérett a felújításra, s annál is inkább fontos volt ez, hiszen a hitélet mellett komoly pedagógiai munka is folyik a III. tengely Vidéki örökség megőrzése jogcímen felújított épületben.

Czombos Józsefet, Bercel plébánosát kérdeztük a felújításról.

– Az épület XIX. századi, de a település plébániája a török előtti időkig nyúlik vissza, az anyakönyveket pedig, s nem csak Bercelét, hanem a szomszédos településekét is, a XVIII. századtól őrizzük. Sajnos a háborúban közülük sok elpusztult, de így is nagy érték. Ahogy az épület szintén. Bármennyire is igyekeztünk rendben tartani, lassan elöregedett az épület, az ablakok már szétmállottak, a tető is megérett a cserére,  de fontossá vált a külső, lélegző vakolás is, hogy ne nedvesedjenek annyira a falak és változtatni kellett a fűtésen, hőszigetelésen is. Azért is volt fontos ez, mert itt folyamatos a gyerekek jelenléte,  előadásokat, színjátszó csoportot, kórust, és még amire igény van, sok mindent működtetünk.

− Ha jól emlékszem, eléggé elhúzódott a beruházás a közbeszerzés miatt. 

− Valóban, a pályázatban vállalt munkálatok csak 2010 szeptemberének közepén kezdődtek el. Egy alkalommal láttam az elbírálandó paksamétát, legalább tizenöt centi vastag anyagtömeg volt. Bizony egyszerű halandó ezt az ügyet nem tudja végigvinni. Én legalábbis nem tudtam volna. Minden esetre 2010 októberének végére be is fejeződtek a munkák. Új tető, esőcsatorna került az épületre, megtörtént a nyílászárók cseréje, a vakolás és a festés.

− A belső felújítás nem szerepelt a pályázatban.

− Így igaz, de az öt település hívei olyannyira föllelkesültek a felújítás miatt, hogy nekiálltak és társadalmi munkában rendbe tették ennek a szép, klasszicista épületnek a belsejét is. Fölszedték a padlót, az aljzatot, föltöltötték (ehhez a kavicsbánya adott anyagot), lebetonozták, új padlólapokat vettünk, bevakolták, kifestették belül is az épületet, úgyhogy kívül-belül megújult a plébánia.

− Mennyibe került ez összesen?

− A pályázatban elnyert összeg a pályázatban vállaltakra volt elég, ez több mint harmincnyolc millió forint volt. Hozzá kell  tegyem, a vállalkozó nagyon tisztességesen végezte a munkáját. Kiderült ugyanis, hogy egy boltív készül leszakadni, s egy oszlop is ki akart dőlni, de a megnyert összegért vállalta, helyreállítja az oszlopot is, a boltíveket pedig koszorúval erősítette meg. Ezen fölül történt a fíliák és a berceli közösség adományából és munkájával a belső felújítás, mely nagyjából egymillió háromszázezer forint lett anyagköltséggel és munkadíjjal együtt. 2011. újévében már az új épületben kezdhettem a hittanórákat a fiatalok nagy örömére.

Pályázó neve: Berceli Katolikus Plébánia

Projekt megnevezése: A Berceli Katolikus Plébánia Felújítása

Jogcím, célterület: III. tengely, „Vidéki örökség megőrzése”

Beruházás helyszíne: Bercel

Beruházás kezdete: 2010. szeptember 15.

Beruházás befejezése: 2011. december 31.

Beruházás teljes összege: 42.000.000 forint

Támogatás összege: 38.384.640  forint