Megjelent a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésének támogatásáról szóló rendelet

Hírek - 2013-11-14
Megjelent a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésének támogatásáról szóló rendelet
Tisztelt Ügyfeleink, megjelent a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatról szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet. A támogatási kérelmeket elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. Bővebben…

 

Megjelent a vidéki alapszolgáltatások fejlesztésének támogatásáról szóló rendelet

 Tisztelt Ügyfeleink, megjelent a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatról szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet. A támogatási kérelmeket elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. 

A támogatás igénybe vehető:

-    kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (1. célterület)

      Új szolgáltatás bevezetésére, vagy a meglévő fejlesztésére beszerezhetőek gépjárművek, ahhoz tartozó kiegészítők, de támogatott az arculati elemek elhelyezése is. Kivétel ez alól, ha még üzemeltetési kötelezettsége van a pályázónak EMVA támogatásból származó gépjárműre.

 

-    kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület)

     Csak működő szolgáltatás fejlesztésére szerezhetőek be gépjárművek, azok kiegészítői. Szintén támogatott az arculati elemek elhelyezése.

 

-     többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (3. célterület)

     Nem vehetnek igénybe támogatást olyan települések, ahol IKSZT működik, sem olyan ügyfél, aki nincs regisztrálva a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnál a benyújtási időszak kezdő napjáig (2013. november 25.), illetve olyan ügyfél sem, akinek a III. tengely falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése jogcímen lezáratlan pályázata van.

     Támogatható épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúrafejlesztése, és eszközbeszerzés.

 

-        hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (4. célterület) 

      Nem pályázhat olyan ügyfél, akinek a III. tengely falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése jogcímen lezáratlan pályázata van. Támogatható épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúrafejlesztése, és eszközbeszerzés.

 

 Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege

-        személygépkocsi esetében legfeljebb 3 500 000 forint;

-        terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

-        mikrobusz esetében legfeljebb 10 000 000 forint.

A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként

-        legfeljebb 25.000.000,- Ft, ha az ügyfél kizárólag a rendelet 7. § (2) bekezdésében;

-        legfeljebb 30.000.000,- Ft, ha a rendelet 7. § (2) és (7) bekezdésében előírtakat teljesíti.

 

A 4. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként legfeljebb: 25.000.000,- Ft. 

A támogatási kérelmeket az ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

 

Támogatási kérelmet a rendeletet a következők nyújthatnak be:

-    az 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, 

-    települési nemzetiségi önkormányzat, 

-    önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,

-    továbbá az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, amely beruházást valósít meg az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén

 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2014. december 31-éig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. január 31-éig nyújtható be.

A rendelet innen letölthető.

A rendelethez kapcsolódó MVH közlemény innen letölthető.

A rendlethez kapcsolódó IH közlemény innen letölthető.

A támogatásra vonatkozó gépkatalógus innen letölthető.