Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímről szóló rendelet

Hírek - 2013-11-15
Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímről szóló rendelet
Tisztelt ügyfeleink, megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló (104/2013. (XI. 14.) számú rendelet. A támogatási kérelmet postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete munkaszervezetének irodájához. Bővebben…

 

Megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímről szóló rendelet


Tisztelt ügyfeleink, megjelent a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló (104/2013. (XI. 14.) számú rendelet. A támogatási kérelmet postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete munkaszervezetének irodájához. 

Támogatás igénybevételére jogosult természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás,települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, és egyházi jogi személy.Az ügyfélnek a kérelem benyújtásának időpontjában, amennyiben természetes személy, rendelkeznie kell a projekt megvalósításának településén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, amennyiben nem az, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

Négy célterületre igényelhető támogatás:

1) Falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

2) Egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez.

Az 1. és 2. célterület esetében a támogatások igénybevétele ugyanazokhoz a feltételekhez kötött:

− E célterületre támogatást kizárólag természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás nyerhet.

− Új szálláshely kialakítása esetén a kapcsolódó teleknek legalább 500 négyzetméteresnek kell lennie.

− Legalább 6, legfeljebb 16 szálláshelyet kell kialakítani.

− A szálláshelynek el kell különülnie a saját lakrészektől.

− Összkomfortosnak kell lennie.

− Sátorhelyen kívül más típusú szálláshely nem működhet az ingatlanon.

− Az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig meg kell szerezni a 4 napraforgós minősítést.

 

3) Vidéki térségekben gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez.

Ebben az esetben támogatás igénybevételére kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, és önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy jogosult.

− Új gyermek és ifjúsági szálláshely kialakítása esetén a kapcsolódó teleknek legalább 2000 négyzetméteresnek kell lennie.

− Legalább 30, „B” kategóriás (173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) férőhelyet kell kialakítani. Ez lehet telepített ifjúsági és gyermek sátortábor is.

 

4) Szálláshelyhez nem kötődő

− agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,

− lovas turisztikai szolgáltatáshoz,

− vadászturizmushoz,

− erdei turizmushoz,

− horgászturizmushoz,

− vízi turizmushoz,

 

kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

− Agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó támogatásra természetes személy, őstermelő és egyéni vállalkozó, valamint nonprofit szervezet jogosult.

− A vadászturizmushoz kapcsolódó fejlesztés támogatását az veheti igénybe, aki a fejleszteni kívánt területen vadászatra jogosult.

 

A támogatás mértéke vállalkozás alapú fejlesztések esetén hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 60%-a. Nonprofit szervezet, és közhasznú tevékenység ellátásához köthető fejlesztés esetén a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

Az igénybe vehető támogatás legalább 1 000 000, legfeljebb 35 000 000 forint.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sikeres pályázataik érdekében keressenek föl bennünket a munkaszervezet irodájában. (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. Telefon: 06 35 544-007, 06 35 544-008; Email cím: ipte2008@gmail.com)

A rendelet szövege innen letölthető.

A rendelet mellékletei innen letölthetőek.