Módosult a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére illetve a L

Hírek - 2014-04-07
Módosult a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére illetve a L
Az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet, valamint az EMVA-ból a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosításai.

Módosult a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére illetve a LEADER TK3 rendelet

2014. április 03-ai dátummal megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 50. számában az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet, amely többek között tartalmazza:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosításai:

    17. § (1) bekezdés helyébe lép:  "(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és  június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)-(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

    17. § (4) bekezdéssel kiegészül:  "(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetés kérelem."

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosításai:

    8. § (6) bekezdése helyébe lép: "(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, legfeljebb egy hónappal a módosítási kérelem benyújtása előtt kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja."

    8. § (9) bekezdéssel kiegészül: "(9) Az 1. és 2. célterület esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban - a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal - azonos "Gépjármű adatok" besorolásban található."

    14. § (4) bekezdése helyébe lép: "(4) Amennyiben a közbezerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet."

    20. §-sal kiegészül: "20. § Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelettel {a továbbiakban 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet} megállapított 8. § (9) bekezdését, valamint 14. § (4) bekezdését a 32/2014. VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

      További információk elérhetőek az MVH honlapján: letöltés

 

58/2014. (IV. 11.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 25/2014. (II. 10.) számú MVH közlemény módosításáról: letöltés