Megújult faluközpont és megőrzött örökség

Hírek - 2014-04-10
Megújult faluközpont és megőrzött örökség
Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években Szügyben, ezek egy része a III. tengely támogatásával egyfelől a vidéki örökség megőrzése, másfelől a falumegújítás és -fejlesztés jogcímen. Markó Antalt, a település polgármesterét, s az Ipoly‑menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület volt elnökét, jelenlegi egyik alelnökét kérdeztük a beruházásokról.

Megújult faluközpont és megőrzött örökség

Jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt években Szügyben, ezek egy része a III. tengely támogatásával egyfelől a vidéki örökség megőrzése, másfelől a falumegújítás és -fejlesztés jogcímen. Markó Antalt, a település polgármesterét, s az Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesület volt elnökét, jelenlegi egyik alelnökét kérdeztük a beruházásokról.

Szügyben az egyik jelentős és látványos fejlesztés a faluközpont megújulása volt. Miért látta szükségét ennek a beruházásnak?

– Három szempontból is fontos volt. Mindenekelőtt az itt élők számára van jelentősége, hiszen a saját élettér otthonossá tétele, igényes kialakítása növeli a komfortérzetet, de a megbecsült, rendezett környezet az emberek önbecsülésére is jótékonyan hat. Másfelől számos külföldi érkezik a településre, elsősorban a környéken lévő ipari üzemek külföldi delegáltjai, s nem mindegy, hogy egy szépen kialakított, virágokkal, növényekkel díszített, vagy egy elhanyagolt, leélt faluközpont fogadja őket. Végül, de nem utolsó sorban turisztikai jelentősége is van a fejlesztéseknek.

Maradéktalanul sikerült megvalósítani, amit terveztek?

– Igen, de hozzáteszem, nem volt ez egy hatalmas beruházás, bár tagadhatatlanul látványos. Egy hosszabb távú fejlesztésbe illeszkedett a központ felújítása. Itt van a Tájház, a katolikus templom, a volt Vármegyeháza megmaradt épületei, ezekhez kellett méltó környezetet teremteni. A templom előtt egy szép közparkot építettünk új járdákkal, szökőkúttal, közvilágítással és padokkal. Emellett pedig parkosítottunk, virágágyakat alakítottunk ki és facsemetéket ültettünk.

És a másik beruházás?

– Ez szintén III. tengelyes pályázat volt, de a vidéki örökség megőrzése jogcímre adtuk be. A Vármegyeháza B épületében mára szükségessé vált a jó negyven éves vizesblokkok rendbetétele a földszinten is és az emeleten is. Új lett a csempe, a járólap, a mosdók, a tükrök, lent pedig mozgáskorlátozottak számára is használható mosdót hoztunk létre. Azon túl, hogy az itteni vizesblokkok már nagyon leamortizálódtak, fontos volt a beruházás azért is, mert a reprezentatív események, vendégfogadások, rendezvények többnyire a B épületben zajlanak, nem beszélve arról, hogy a tárgyaló teremben most tanfolyam is kezdődött. Az ott dolgozóknak és a vendégeknek is kulturált környezetet szerettünk volna biztosítani.

Mint az Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének volt elnökét és jelenlegi alelnökét kérdezem, hogyan látja a III. és IV. tengelyes támogatási rendszert, illetve az egyesület működését?

– Úgy gondolom, számos jó, a térség szempontjából hasznos döntés született az elmúlt években. Elsősorban a munkahelyteremtést és a helyi termékek helyzetbe hozatalát emelném ki, mint két fontos választ a vidék legjelentősebb problémájára, a munkanélküliségre. Éppígy fontos fejlesztések történtek a turizmus élénkítése területén, a mikrovállalkozások támogatása mellett ez jelenti számunkra az egyik fő kitörési pontot. Ami óriási gond, hogy a mai napig lassú és borzasztóan bürokratikus a rendszer. Kivált a korai időkben közel egy év is eltelt a kifizetésekig. Ez az előfinanszírozott támogatások esetében nagyon komoly teher önkormányzatnak is, vállalkozóknak is. Másfelől pedig ezek az akadályok, ha nem is megölik a vállalkozó kedvet, de elkedvetlenítik, fásulttá teszik a pályázókat. Márpedig az lenne a cél, hogy az emberek igénybe vegyék és hatékonyan fölhasználják ezeket a támogatásokat. Úgy gondolom, hogy ezt kellene rendbe tenni. Ettől függetlenül mindenkit arra biztatnék, hogy éljen a lehetőséggel.

Pályázó neve: Szügy Község Önkormányzata

Pályázat címe: A Rákóczi úti templom és a Faluház előtti park létesítése

Támogatás összege: 22.165.000 forint

Megvalósítás ideje: 2010. május 2. 2010. szeptember 30.

Jogcím, célterület: III. tengely, Falumegújítás és –fejlesztés

 

Pályázó neve: Szügy Község Önkormányzata

Pályázat címe: Volt Vármegyeháza B épületében vizesblokk felújítása

Támogatás összege: 2.624.855 forint

Megvalósítás ideje: 2013. augusztus 1. 2013. szeptember 30.

Jogcím, célterület: III. tengely, Vidéki örökség megőrzése