Módosult a LEADER, valamint a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejles

Hírek - 2014-04-30
Módosult a LEADER, valamint a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejles
2014. április 29-ei dátummal megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 60. számában az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet, amely többek között tartalmazza: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER nemzetközi együttműködés végrehajtásához; a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához; a LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások; a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások mellékelt módosításait.

2014. április 29-ei dátummal megjelent a Magyar Közlöny 2014. évi 60. számában az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet, amely többek között tartalmazza:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX.25.) VM rendelet módosítása

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX.25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX.25.) VM rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III.5.) VM rendelet módosítása

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III.5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III.5.) VM rendelet] 1. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:] „16. ügyfél: LEADER HACS, valamint LEADER HACS illetékességi területen

  • a) székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozás,
  • b) működő települési önkormányzat,
  • c) települési nemzetiségi önkormányzat,
  • d) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás,
  • e) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet,
  • f) székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyházi jogi személy,
  • g) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amely fejlesztést valósít meg vagy bonyolít le.”

(2) A 11/2013. (III.5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez.”

(3) A 11/2013. (III.5.) VM rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

„18/A. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV.29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV.29.) VM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 16. pontját az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet [a továbbiakban: 35/2013. (V.22.) VM rendelet] 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább kettő darab, a 4. § (6) bekezdésének megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

(2) A 35/2013. (V.22.) VM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:

„26. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV.29.) VM rendelet] megállapított 5. § (7) bekezdését az 53/2014. (IV.29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI.8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI.8.) VM rendelet] 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.”

(2) A 103/2013. (XI.8.) VM rendelet 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az 1-2. célterület esetében az ügyfél mentesül a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül nyújthat be kifizetési kérelmet.”

(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

„21. § Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV.29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV.29.) VM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 14. § (3a) bekezdését az 53/2014. (IV.29.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”