Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséről szóló rendelet módosí

Hírek - 2014-05-14
Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztéséről szóló rendelet módosí
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 25/2014. (II. 10.) számú MVH közlemény módosításáról és az 58/2014. (IV. 11.) számú MVH közlemény hatályon kívül helyezéséről

1.)  A  Közlemény  I.  ,,A  kifizetési  kérelem  benyújtásának  feltételei”  elnevezésű fejezetének  a  ,,Kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak  és  a  benyújtható  kifizetési  kérelmek száma” elnevezésű 1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul valamint az azt
követő bekezdésekkel egészül ki:
 
Eredeti rendelkezés:
 
„A  Vhr.  24.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaktól  eltérően  az  ügyfél  a  támogatási  határozat jogerőre  emelkedésétől  számított  hat  hónapon  belül  köteles  kifizetési  kérelmet benyújtani  és  a  támogatási  határozatban  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  egyéb kiadások  összegével  csökkentett  beruházási  kiadások  legalább  10%-ával  elszámolni.

Figyelem!  Mentesül  az  ügyfél  ezen  kötelezettség  alól,  ha  a  támogatási  kérelemre  hozott határozatban  kizárólag  egy  darab  gépjármű  került  jóváhagyásra,  és  a  támogatási  határozat jogerőre  emelkedését  követő  1  hónapon  belül  az  MVH  részére  megküldi  a  szállító  által kiállított  visszaigazolást  arról,  hogy  a  megrendelést  a  támogatási  határozat  jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja teljesíteni.”
 
Módosított rendelkezés:
 
„A 3. és 4. célterület esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet  benyújtani  és  a  támogatási  határozatban  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10%-ával elszámolni.  
 
Figyelem! Valamennyi célterület esetében, amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül az előzőekben részletezett - első kifizetési kérelem hat hónapon belüli  benyújtásának  kötelezettsége,  valamint  a  kérelemmel  a  támogatási  határozattal jóváhagyott  egyéb  elszámolható  kiadások  összegével  csökkentett  beruházási  kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége - teljesítése alól, és a támogatási rendelet  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  határidőn  belül  legkésőbb  2015.  január  31. napjáig nyújthat be kifizetési kérelmet.  
 
Figyelem!  Az  1-2.  célterület  esetében  az  ügyfél  mentesül  a  támogatási  rendelet  14.  §  (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek – azaz az első kifizetési kérelem 6 hónapon belüli benyújtásának  kötelezettsége,  valamint  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége az első kifizetési kérelem benyújtásakor – teljesítése alól, és a  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  határidőn  belül,  legkésőbb  2015.  január  31-éig nyújthat be kifizetési kérelmet. A jóváhagyott műveletet továbbra is legkésőbb 2014. december 31-éig meg kell valósítani.
 
Amennyiben azonban a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő olyan időszakra esik,  amikor  nincs  nyitva  álló  kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak,  akkor  valamennyi célterületre vonatkozóan  a kifizetési  kérelmet  legkésőbb  a határidő  lejárta előtt  nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási időszak legutolsó napjáig kell benyújtani.
 
Figyelemmel  kell  lenni  tehát  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alap társfinanszírozásában  megvalósuló  támogatások  igénybevételének  általános  szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B. § (1) bekezdése szerint meghatározott kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra, amely 2014. december 31. napján lejár, így ezt követően kifizetési kérelem benyújtására már nincs lehetősége.”
 
 
2.) A Közlemény IV. ,,Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű fejezetének ,,A  kérelem  módosításával,  illetve  egyéb  módosításokkal  kapcsolatos  jogok  és kötelezettségek” elnevezésű 1.3. alpontja az alábbiak szerint egészül ki:
 
 „Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a rendelet 8. § (2) bekezdésében leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja. Figyelem! Ezen módosítás a 3. és a 4. célterület esetében értelmezhető.”
 
 
3.) A Közlemény IV., Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések” elnevezésű fejezetének az  ,,Árajánlatos  tételek  elszámolására  vonatkozó  jogok  és  kötelezettségek”  elnevezésű 1.4. alpontja az alábbiak szerint egészül ki:
 
„Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a rendelet 8. § (2) bekezdésében leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését  követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja. Figyelem! Ezen módosítás a 3. és a 4. célterület esetében értelmezhető.”
 
 
4.)  A  Közlemény  V.  „Kifizetési  kérelemmel  történő  elszámolás  különös  feltételei” elnevezésű  fejezetének  első  bekezdése  az  alábbiak  szerint  módosul  illetve  az  azt  követő bekezdésekkel egészül ki:
 
Eredeti rendelkezés:
 
„Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, és a támogatási határozatban a támogatási határozattal  jóváhagyott  egyéb  kiadások  összegével  csökkentett  beruházási  kiadások legalább  10  százalékával  elszámolni.  Mentesül  az  ügyfél  a  fentiek  alól,  ha  a  támogatási kérelemre  hozott  határozatban  kizárólag  egy  darab  gépjármű  került  jóváhagyásra,  és  a támogatási  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  egy  hónapon  belül  az  MVH  részére megküldi  a  szállító  által  kiállított  visszaigazolást  arról,  hogy  a  megrendelést  a  támogatási
határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül miért nem tudja teljesíteni.”
 
Módosított rendelkezés:
 
„A 3. és 4. célterület esetében a Vhr. 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül köteles kifizetési kérelmet  benyújtani  és  a  támogatási  határozatban  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott egyéb kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10%-ával elszámolni.  
 
Figyelem! Valamennyi célterület esetében, amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, mentesül az előzőekben részletezett - első kifizetési kérelem hat hónapon belüli  benyújtásának  kötelezettsége,  valamint  a  kérelemmel  a  támogatási  határozattal jóváhagyott  egyéb  elszámolható  kiadások  összegével  csökkentett  beruházási  kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége - teljesítése alól, és a támogatási rendelet  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  határidőn  belül  legkésőbb  2015.  január  31. napjáig nyújthat be kifizetési kérelmet.  
 
Figyelem!  Az  1-2.  célterület  esetében  az  ügyfél  mentesül  a  támogatási  rendelet  14.  §  (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek – azaz az első kifizetési kérelem 6 hónapon belüli benyújtásának  kötelezettsége,  valamint  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége az első kifizetési kérelem benyújtásakor – teljesítése alól, és a  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  határidőn  belül,  legkésőbb  2015.  január  31-éig nyújthat be kifizetési kérelmet. A jóváhagyott műveletet továbbra is legkésőbb 2014. december 31-éig meg kell valósítani. Amennyiben azonban a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő olyan időszakra esik,  amikor  nincs  nyitva  álló  kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak,  akkor  valamennyi célterületre vonatkozóan  a kifizetési  kérelmet  legkésőbb  a határidő  lejárta előtt  nyitva álló
kifizetési kérelem benyújtási időszak legutolsó napjáig kell benyújtani.
 
Figyelemmel  kell  lenni  tehát  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alap társfinanszírozásában  megvalósuló  támogatások  igénybevételének  általános  szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B. § (1) bekezdése szerint meghatározott kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra, amely 2014. december 31. napján lejár, így ezt követően kifizetési kérelem benyújtására már nincs lehetősége.”
 
 
5.)  A  Közlemény  V.  ,,Kifizetési  kérelemmel  történő  elszámolás  különös  feltételei” elnevezésű fejezetének utolsó bekezdése az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
 
,,Valamennyi célterület esetében, amennyiben a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta,  mentesül  a  támogatási  rendelet  –  14.  §  (3)  bekezdésben  meghatározott kötelezettségek  –  azaz  az  első  kifizetési  kérelem  6  hónapon  belüli  benyújtásának kötelezettsége,  valamint  a  kérelemmel  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettség – teljesítése alól, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül (legkésőbb 2015. január 31-éig) nyújthat be kifizetési kérelmet.”
 
Figyelem!  Az  1-2.  célterület  esetében  az  ügyfél  mentesül  a  támogatási  rendelet  14.  §  (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségek – azaz az első kifizetési kérelem 6 hónapon belüli benyújtásának  kötelezettsége,  valamint  a  támogatási  határozattal  jóváhagyott  egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett beruházási kiadások legalább 10 százalékával történő elszámolási kötelezettsége az első kifizetési kérelem benyújtásakor – teljesítése alól, és a  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  határidőn  belül,  legkésőbb  2015.  január  31-éig nyújthat be kifizetési kérelmet. A jóváhagyott műveletet továbbra is legkésőbb 2014. december 31-éig meg kell valósítani.
 
Amennyiben azonban a kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó határidő olyan időszakra esik,  amikor  nincs  nyitva  álló  kifizetési  kérelem  benyújtási  időszak,  akkor  valamennyi célterületre vonatkozóan  a kifizetési  kérelmet  legkésőbb  a határidő  lejárta előtt  nyitva álló kifizetési kérelem benyújtási időszak legutolsó napjáig kell benyújtani.
 
Figyelemmel  kell  lenni  tehát  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alap társfinanszírozásában  megvalósuló  támogatások  igénybevételének  általános  szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B. § (1) bekezdése szerint meghatározott kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakra, amely 2014. december 31. napján lejár, így ezt követően kifizetési kérelem benyújtására már nincs lehetősége.”

 

A közlemény letölthető: letöltés