Finanszírozás és pályázati lehetőségek az agrárszektorban című előadás összefoglalója

Hírek - 2015-02-19
Finanszírozás és pályázati lehetőségek az agrárszektorban című előadás összefoglalója
Időpontja: 2015. február 18. 10 óra Helyszín: „Fáradt Vándor” Konferencia terem, 2654 Romhány, Dió út 2. Bíró Anna vidékfejlesztési szakértő üdvözölte a megjelent érdeklődőket, ismertette a rendezvény programját, bemutatta az előadókat....


Időpontja: 2015. február 18. 10 óra

Helyszín: „Fáradt Vándor” Konferencia terem, 2654 Romhány, Dió út 2.Bíró Anna vidékfejlesztési szakértő üdvözölte a megjelent érdeklődőket, ismertette a rendezvény programját, bemutatta az előadókat. 

Dr. Barancsi Ágnes a Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központ vezetője előadásában prezentálta a 2014-2020 tervezéshez tartozó Vidékfejlesztési Program 2 fő tematikus alprogramját. Kiemelt hangsúlyt fektetett a jelenleg aktuális pályázatok ismertetésére: Magyarország legszebb konyhakertjei, MNVH kisprojektek, TÁMOP (www.palyazat.gov.hu), www.pafi.hu, www.epir.hu.

Jó gyakorlatként prezentálta „A helyi erőforrásokon, szükségelteken alapuló termékek, szolgáltatások feltérképezése Jász-Nagykun-Szolnok megyében” pályázat ismérveit. Összegezte a projekt tapasztalatait:

-A helyi kis- és középvállalkozások, szolgáltatások között a jó gyakorlatok megismertetésével új partnerségi kapcsolatok kialakítása és a hálózati kapcsolatok bővítése.

-A helyi szükségletekre, erőforrásokra építő, helyi szereplők által működtetett kis- és középvállalkozások, szolgáltatások lehető legteljesebb körű feltárása, a legjobb gyakorlatok meghatározása, kiválasztása, a kutatás szempontrendszerének meghatározása, az eredmények széles körű terjesztése elsősorban start up programok által. Közvetett cél a helyi vállalkozások, szolgáltatások helyben tartása, a mintagazdaságok/jó gyakorlatok prezentálása, terjesztése által.

-Mind a kutatási programmal, mind az együttműködéssel megcélozni, hogy a helyi szolgáltatások, termékek a lokális szinten – különösen a fiatal- és gyermek korosztály körében – váljanak ismertté. Ezen korosztály bevonásával a családok elérése, és számukra olyan modellek közvetítése, melyek ösztönzik a helyben maradást, csökkentik az elvándorlási kedvet, növeli a vidék megtartó erejét. Női szerepvállalás előmozdítása, a nők vállalkozói kompetenciáit erősítő programelemek kialakítása.

 Kazinczi István polgármester elmondta: Tiszatenyőn sikerült optimálisan kihasználni a start közmunka mintaprogramokban rejlő lehetőségeket. Az 1900 fős községben pillanatnyilag 160 közfoglakoztatott tevékenykedik, főként a növénytermesztés, a kertészet és az állattenyésztés területén, de foglalkoznak vályog- és földtégla készítéssel, záportározók, vízelvezető árkok építésével, a közterületek felújításával, rendben tartásával is. A helyben megtermelt zöldséget, tejet és húst a tiszatenyőiek maguk dolgozzák fel az önkormányzat konyháján, illetve tej-, sajt-, illetve savanyító üzemében.

Mivel jók a tapasztalatok, tovább erősítenék a helyi feldolgozást, vágópont és tésztagyártó üzem létesítését is tervezik. Felmerült már a szociális szövetkezet alapításának is a gondolata, de – Kazinczi István szerint – ehhez még nincsenek meg a kellő jogszabályi feltételek. Ugyancsak a jogi szabályozás nehezíti a közmunkaprogramok során termelt élelmiszerek és feldolgozott termékek értékesítését is, amelyhez a megoldást a „kistermelő” fogalmának az önkormányzatokra való kiterjesztése jelenthetné.

A jól működő közmunkaprogramok ellenére Kazinczi István úgy véli, túlértékeljük a munkanélküliekben rejlő lehetőségeket. Tapasztalata szerint száz munkanélküliből mindössze 30 törekvő, 60 közömbös, 10-ről viszont biztosan le lehet mondani. Nehezíti a polgármesterek munkáját a közfoglalkoztatottak alacsony iskolázottsága, illetve, hogy a programokban nincs lehetőség szakemberek és a munkairányítók alkalmazására.

 

 Bíró Anna vidékfejlesztési szakértő nyitó előadásában vázolta, hogy a versenyképesség fokozása érdekében a 2014 – 2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programban kiemelt hangsúlyt kap a kis- és közepes családi vállalkozások fejlesztése. A munkahelyteremtés érdekében nagy szerep hárul majd az állattenyésztés, kertészet, élelmiszer-feldolgozás munkaigényes ágazatok támogatására.


Lehetséges fejlesztési elemek:

o   A) Termelés alapjai: gazdaságok egyedi beruházásai a termék előállítás jegyében

o   B) Hozzáadott érték: a mg-i termék közelítése a piachoz, a hozzáadott érték realizálása, márkázás

o   C) Piacra jutás: együtt vagy egyedül.

A) A termelés alapjai: cél: egyedi gazdálkodó alapvető tevékenységének stabilizálása, versenyképességének javítása – nem feltétlenül célzott piacra.

Általános támogatási arány: 35-45%

Kis gazdaságok átalány típusú támogatás került bevezetésre.

B) Hozzáadott érték: cél: a mezőgazdasági alapanyag piacképes termékké alakítása, késztermék elállítás.

Támogatási arányok: 40-50%

C) Piacra jutás: cél: a piaci pozíció megszerzése, megerősítése, az erőforrások közös optimalizálása.

Közös mezőgazdasági beruházások esetében, REL esetében, együttes fejlesztések esetében: +10% támogatás.


Együttműködések támogatásának formái:

-          Gazdasági szereplők közti,

-          Szociális gazdaság és közösség által támogatott közti.

Elmondta, hogy a VP-ből a LEADER forrás maximum 5% lesz. A szakmai vita most azon megy, hogy országos lefedettség elérhető-e ebből a forrásból vagy nem.