Módosítások a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendeletben

Hírek - 2015-07-23
Módosítások a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendeletben
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva,a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1)

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A  3.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján az  üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt az  IKSZT működtetésére legfeljebb 6 500 000 forint elszámolható kiadás használható fel, azonban az  ügyfél a  Vhr. 17.  § (3)  bekezdésében meghatározottaktól eltérően erre irányuló kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig nyújthat be.”

(2)

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A  kifizetési kérelmeket a  2015.  évben az  (1)  bekezdésben foglalt benyújtási időszakoktól eltérően kizárólag január 1. és 31., április 1. és 30., valamint július 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani, az  (1)  bekezdés szerinti módon.”

2. §

(1)

Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A  Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  ügyfélnek a  műveletet 2015. augusztus 31-ig kell megvalósítania.”

(2)

Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet „9. Záró rendelkezések” alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:

„19/C.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelettel [a  továbbiakban: 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet] megállapított 9. § (13) bekezdést a 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítania.”

4. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 8.  § (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfélnek az együttműködési projektet legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítania.”

5. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 3.  § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.”

6. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  Vhr. 25.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  ügyfélnek a  műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani.”