MEGJELENT! Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér lét

Hírek - 2016-02-15
MEGJELENT! Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér lét
A pályázat keretében 3 célterületre lehet pályázni: 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használatát szolgáló fejlesztések megvalósítása. · a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás · megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése; 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése. · a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése; · a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés max. 3 millió Ft bekerülési értékig

A pályázat keretében 3 célterületre lehet pályázni:

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó

létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használatát szolgáló fejlesztések megvalósítása.

·        a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

·        megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

·        a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;

·        a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés max. 3 millió Ft bekerülési értékig

 

Pályázók köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület esetében:

a.  vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

a.  vidéki térségben működő  települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

c.  vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat,

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;

d.  vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

 

Területi korlátozás: A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 26,9 Mrd Ft.

Támogatás maximális összege az 1. és a 2. célterület esetében 50 Millió Ft, a 3. célterület esetében 30 M Ft.

Támogatás mértéke 75-95 %

 

A pályázatokat az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, a következő (tervezett) ütemterv szerint: 2016. március 28. – 2016. július 31.

További 4 beadási időszakot tervez a pályázat kiírója 2017-ben ill.2018-ban.

 

További információ https://www.palyazat.gov.hu/node/57621 oldalon érhető el.