MEGJELENT! Egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16

Hírek - 2016-02-15
MEGJELENT! Egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16
Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

·        Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;

·        Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;

·        Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;

·        A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezés csökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizénekutótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;

·        Decentralizált szennyvízkezelés:  gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;

·        Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával.

 

Területi korlátozás: A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 12 Mrd Ft.

Támogatás maximális összege 155 M Ft.

Támogatás mértéke 75-95 %

 

A pályázatokat az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, a következő (tervezett) ütemterv szerint: 2016. április 15. – 2016. június 15.

További beadási időszakok: 2016. október 14. (További 3 beadási időszakot tervez a pályázat kiírója).

 

További információ https://www.palyazat.gov.hu/node/57613 oldalon érhető el.