MEGJELENT! Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építéseVP5-4.1.1.6-15

Hírek - 2016-02-15
MEGJELENT! Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építéseVP5-4.1.1.6-15
A Vidékfejlesztési Program keretében elsőként jelent meg az állattenyésztési ágazatok trágyatárolóinak építésére vonatkozó pályázatot. A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg.

A Vidékfejlesztési Program keretében elsőként jelent meg az állattenyésztési ágazatok trágyatárolóinak építésére vonatkozó pályázatot. A Felhívás keretében az állattartó telepeken képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló beruházások, valamint gépbeszerzés valósítható meg.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

·        Az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplő mezőgazdasági termelő, aki a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben (vagy ha arra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezik, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben) a Standard Termelési Érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró értékű üzemmérettel rendelkezik ésa NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet és ott valósítja meg projektjét.

·        Fiatal mezőgazdasági termelő

·        Mezőgazdasági termelők egy csoportja (kollektív beruházás esetén)

 

A beruházás keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység:

·        Trágyatárolók kialakítása

 

Választható tevékenységek:

·        A trágya kezelésére vonatkozó beruházások

·        A csapadék trágyarendszertől való elvezetése

·        A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása

·        A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése (max. nettó 5 millió Ft erejéig számolható el)

 

A kedvezményezett a projekt megvalósításának befejezése után 2 évig köteles szinten tartani a beruházással érintett állattartó telep állategységben kifejezett éves átlagos állatlétszámát.

 

Támogatás mértéke: 50 % (Fiatal mezőgazdasági termelők esetén további 10 % -20 %)

Támogatás maximális összege: 50 millió Ft (kollektív beruházás esetén 100 millió Ft)

Előleg mértéke: a támogatási összeg max. 50 %-a

Rendelkezésre álló forrás összege: 5,6 milliárd forint.

 

Beadási határidő:

A pályázatokat az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, a tervezett ütemterv szerint: 2016. január 11.-2016. február 12.

További beadási időszakok 2016-ban: 2016. május 9. - 2016. június 10.; 2016. szeptember 12. - 2016. október 12. (2017-ben további 3 beadási időszakot tervez a pályázat kiírója).

 

További információ http://www.palyazat.gov.hu/node/56753 oldalon érhető el.