MEGJELENT! Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetős

Hírek - 2016-02-15
MEGJELENT! Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetős
A pályázat célja Új versenyképes gyümölcs ültetvények létrehozása valamint a hozzátartozó öntözőrendszer kiépítése.

A pályázat célja Új versenyképes gyümölcs ültetvények létrehozása valamint a hozzátartozó öntözőrendszer kiépítése.

 

 

 

Pályázók köre:

·        Mezőgazdasági termelők, akik 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek, illetve az árbevételük több, mint 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

·        Termelői csoportok (az előző feltételeket betartó termelők csoportja)

 

Támogatás mértéke 50 % (Közép-Magyarországon 40 %)- a Fiatal gazdák ill. a Kollektív beruházók további 10-10 %-os többlettámogatás igényelhető.

 

Támogatható tevékenységek:

·        Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás. A legkisebb támogatható ültetvényméret 1 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha.

(Kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha)

·        A meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények öntözésének támogatása.

 

Ültetvénytelepítés csak termőhelyi minősítéssel rendelkező és legalább alkalmas besorolású földterületen valósulhat meg.

 

Pályázatot Magyarország területén megvalósuló fejlesztésekre lehet benyújtani.

 

Támogatás maximális összege: 75 millió Ft (kollektív beruházás esetén 150 millió Ft)

Előleg mértéke: a támogatási összeg max. 50 %-a (biztosítéknyújtási kötelezettség mellett)

Rendelkezésre álló forrás összege: 19 Mrd Ft.

 

Az összköltségvetésen belül:

·        az infrastruktúra fejlesztése a 15%-ot,

·        az ingatlanvásárlás a 2 %-ot,

·        az általános költségek az 5%-ot nem haladhatják meg.

 

A pályázatokat az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, a következő (tervezett) ütemterv szerint: 2016. március 9. – 2016. április 30.

További beadási időszakok 2016-ban: 2016. július 31. és október 31. (2017-ben további 4 beadási időszakot tervez a pályázat kiírója).

 

További információ https://www.palyazat.gov.hu/node/57515 oldalon érhető el.