Hasznos lépés a roma integrációért Dejtáron

Hírek - 2013-08-15
Hasznos lépés a roma integrációért Dejtáron
Jelentős segítséget nyújtott a Dejtári Kisebbségi Cigány Önkormányzatnak az a LEADER első támogatási körében elnyert közösségi célú fejlesztés, mely révén kommunikációs és irodai eszközöket szerzett be az önkormányzat.

 Hasznos lépés a roma integrációért Dejtáron 

Jelentős segítséget nyújtott a Dejtári Kisebbségi Cigány Önkormányzatnak az a LEADER első támogatási körében elnyert közösségi célú fejlesztés, mely révén kommunikációs és irodai eszközöket szerzett be az önkormányzat.

Amint azt Kardos József, az önkormányzat elnöke elmondta, a „Hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, támogatása” célterületre sikeresen benyújtott pályázatuk révén vásárolt eszközöket sokrétűen tudják fölhasználni. Mobiltelefonokat, számítógépet, nyomtatót tudtak vásárolni a kiegészítőkkel, melyek mindenekelőtt a cigány gyerekek tanulását segíti elő.

– Gondolom sejti, hogy az itteni számítógépet használó gyerekek többsége ezzel az eszközzel többnyire csak az iskolában találkozik. Az egyik legfőbb célunk az volt, hogy a számítógéphez és az internethez való hozzáférést iskolán kívül is tudjuk biztosítani számukra. Nem csupán azért, hogy az iskolai számítástechnikai tananyagot itt tudják gyakorolni, hanem egyáltalán, hogy tájékozódni tudjanak az internet világában. Abban a világban, amely mára mindenhol jelen van, a munkahelyeken éppúgy, mint az oktatásban.

 Amellett, hogy a kisebb gyerekek számára elérhetővé tették a számítástechnika és az internet alapismereteinek elsajátítását, a nagyobbak számára is hasznos eszközt jelent számítógép és a nyomtató.

–  Könyveket, az iskolai tananyaghoz szükséges jegyzeteket, tételeket is el tudnak érni a diákok, elsősorban persze azok, akik felsőbb iskolákba járnak. Számukra ezek kinyomtatása, letöltése, olvasása fontos. Sajnos ők vannak kevesebben, de közülük azok számára, akik nem jutnak számítógéphez, vagy nincs internet előfizetésük, esetenként nagyon fontos, hogy elérjék a tananyagot, vagy az azt kiegészítő ismereteket, mikor órára, vagy vizsgára készülnek.

A pályázat fő célja mellett a közösség és az önkormányzat számára is fontos volt az eszközök beszerzése.

Mikor testületi ülésekre kell anyagot előkészíteni, elolvasni, kinyomtatni, határozatot fogalmazni, mindent ezeken az eszközökön végzünk. Ez egy nagy önkormányzat számára mindennapos semmiségnek számít, de nekünk nagy lépés. És nem csak az önkormányzat munkatársainak, hanem a helyi cigányságnak is, Ha hivatalos ügyekben kell kinyomtatni valamit, sokaknak erre ez az egyedüli lehetőségük. De megesett olyan is, hogy egy kisgyerek került kórházba Pestre, s a szülei alig tudták látogatni. Ők is kaptak kölcsön egy mobil telefont, a gyereknek pedig feltöltöttem az enyémet. Egy kisgyereknek a kórházban ez nagyon sokat jelentett.

Amint Kardos József elmondta, a befektetés nem ment kárba, alkalmanként este hat helyett hétig, nyolcig is nyitva tartották az irodát a fiatalok számára. További legfőbb tervük, épp a nagy igényre való tekintettel az, hogy több gépet szerezzenek be, s még több gyerek számára tudják biztosítani azokat az elemi lehetőségeket, melyek mára elengedhetetlenek a továbblépéshez, a tanuláshoz, de egyáltalán, az élethez.

Pályázó neve: Dejtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Projekt megnevezése: Közösségi célú fejlesztés (eszközbeszerzés)

Jogcím, célterület: LEADER, „Hátrányos helyzetű csoportok

integrációjának elősegítése, támogatása”.

Beruházás helyszíne: Dejtár

Beruházás kezdete: 2011. március 30.

Beruházás befejezése: 2011. április 30.

Beruházás teljes összege: 427.375 forint

Támogatás összege: 341.900 forint