„Rimóci hírek elérhető közelségben”

Hírek - 2013-08-15
„Rimóci hírek elérhető közelségben”
Még a ’90-es évek elején indult, pontosan 1993-ban Rimóc független falusi havilapja a „Rimóci Újság" lelkes lokálpatrióták, a "Rimóc Községért Alapítvány" és az önkormányzat jóvoltából. A LEADER program első körén nyert pályázattal nem csupán a nyomtatott médium működése vált korszerűbbé, de egy komplett stúdió fölállásával a helyi TV és internetes média lehetőségei is megvalósultak.

„Rimóci hírek elérhető közelségben”

 Még a ’90-es évek elején indult, pontosan 1993-ban Rimóc független falusi havilapja a "Rimóci Újság" lelkes lokálpatrióták, a "Rimóc Községért Alapítvány" és az önkormányzat jóvoltából. A LEADER program első körén nyert pályázattal nem csupán a nyomtatott médium működése vált korszerűbbé, de egy komplett stúdió fölállásával a helyi TV és internetes média lehetőségei is megvalósultak - tudtuk meg Beszkid Andortól, Rimóc polgármesterétől. 

Hogy húsz éven keresztül sikeresen működjék egy kistelepülés havilapja, ez ha országosan talán nem is, de megyei szinten biztosan ritkaság. Valóban sikeresen, hisz a helyi igényeket kielégítve töretlenül jelenik meg, s a kezdeti törekvéseket megvalósítja: értesíti a lakosokat a helyi a hírekről, közérdekű rendezvényekről, programokról, s összefoglalókat ad, tudósít az eseményekről, ezzel nem csupán tájékoztat, de fölidézhetően meg is őrzi az utókor számára a település mindennapjait.

A kiadvány egyik legnagyobb költsége a nyomda volt, de éveken keresztül más hiányosságok is nehezítették a munkát, többek közt egy állandó szerkesztőség, illetve az a szoftver is, mely elengedhetetlen a korszerű tördeléshez, s a fotók kezeléséhez. Szintén problémákkal küzdött a helyi honlap is, mivel ezt szintén egy lelkes, Budapestre elszármazott lokálpatrióta szerkesztette, de szívesen átadta volna a településen élőknek a feladatot, hiszen így lehetőség nyílik, hogy közvetlenül kerüljenek föl a cikkek, hírek, tudósítások a honlapra. Idő közben nyílt egy másik lehetőség is Rimócon, történetesen egy helyi televízió megteremtése, a kiépített kábel TV hálózatán. Kísérletképp ugyan üzemelt képújság, de egy komolyabb adássorozat, melyben sugározhattak volna riportokat, interjúkat, tudósításokat, nem, mivel ehhez ugyan rendelkeztek számítógéppel, de vágószoftverrel, s egy állandó kamerával nem.

A „Rimóc Községért Alapítvány” pályázata révén mindez megvalósulhat. Jelenleg folyamatban van a Dr. Manga János Közösségi Ház Integrált Közösségi Szolgáltató Térré történő kialakítása. Az eredeti tervek szerint a közösségi ház egy erre fönntartott és bebútorozott helyiségében kap helyet a stúdió, az újság a korszerű, nagy teljesítményű nyomtatóval, és a szükséges tördelő programmal fölszerelve, valamint az internet és a TV, immáron saját kamerával és vágószoftverrel. A komplex stúdió természetesen kapcsolódna a várhatóan szeptember 21-én megnyíló IKSZT-hez, annak is gazdagítva szolgáltatásait.   

Pályázó neve: Rimóc Községért Alapítvány

Jogcím, célterület: LEADER, „Telekommunikáció fejlesztésének támogatása”.

Projekt megnevezése: Rimóci hírek elérhető közelségben

Beruházás helyszíne: Rimóc

Beruházás kezdete: 2011. április 1.

Beruházás befejezése: 2011. június 30.

Beruházás teljes összege: 1.610.000 forint

Támogatás összege: 1.447. 704 forint