Rimóci palóc szüretek könyve

Hírek - 2013-08-16
Rimóci palóc szüretek könyve
Habár Nógrádban mára nincs történeti borvidékek, a XIX. században egy részét még ekként tartották számon „Pest-Nógrádi borvidék” néven. Idővel aztán kikopott a híres bortermelő tájak sorából, ám a hagyományban, s a magánszőlőkben nem. Alig akad olyan falu vidékünkön, ahol ne ünnepelnék a szüretet. Így van ez Rimócon is.

 Rimóci palóc szüretek könyve 

Habár Nógrádban mára nincs történeti borvidékek, a XIX. században egy részét még ekként tartották számon „Pest-Nógrádi borvidék” néven. Idővel aztán kikopott a híres bortermelő tájak sorából, ám a hagyományban, s a magánszőlőkben nem. Alig akad olyan falu vidékünkön, ahol ne ünnepelnék a szüretet. Így van ez Rimócon is.

Szép kiadvánnyal, s egyúttal a szüreti hagyományokat megőrző történeti gyűjtéssel állított emléket a paraszti világ e fontos ünnepének a Rimóci KOBAK Egyesület sikeres pályázatával a LEADER első körében, melyben a „települések kulturális hagyományainak megőrzése” is fontos, támogatandó célként lett megfogalmazva. 

Ugyan az egyesület, amint a nevéből is kitűnik (Környezetet Oltalmazók Baráti Köre, KOBAK) fókuszáltan a megörökölt természeti környezet védelmét tűzte zászlajára, mikor 2005-ben megalakult, ám már alapszabályában is fölvállalta a kulturális tevékenységet és a kulturális értékek megőrzését.

Majd ötven év történéseit gyűjtötték egybe a tervezett 200 oldal helyett 304 oldalon a szerzők, Vincze Nikolett, Benkó Péter és Beszkid János. A könyv gerincét azok a rímbe szedett versek alkotják, melyekben Beszkid János 1978 óta örökíti meg egy-egy év eseményeit ironikusan, olykor pikírten. Melyeket aztán szüretkor, a dolgos év gyümölcsinek betakarításakor a mindenkori kisbíró dobolt ki, örömére a helybélieknek. E verses krónikát a mulatságokon készült bőséges fotóanyag illusztrálja, fölvonultatva egy-egy esztendő jellemző szüreti alakjait.

Az ősszel érik babám... – avagy mit dobol a kisbíró Rimócon” című kiadvány amellett, hogy kedves a Rimóciak és a Rimócról elszármazottak számára, fontos hiánypótló mű is, hiszen ilyen összefoglaló munka, mely áttekinti azt, hogy e hagyomány palócföldön hogyan zajlott, még nem született. Egyszerre hozza közvetlen közelbe egy falu múltját, ugyanakkor pedig kordokumentum is, mely már a jövőnek szól, hűen tükrözi majd húsz-harminc-ötven év múltán, hogy miként ünnepelték e vidéken a szüretet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A szerzők: Vincze Nikolett, Beszkid János, Benkó Péter)

Pályázó neve: Rimóci KOBAK Egyesület

Projekt megnevezése: Kiadvány a szüret hagyományainak megőrzéséért

Jogcím, célterület: LEADER, „Települések kulturális örökségeinek megőrzésének támogatása”.

Beruházás helyszíne: Rimóc

Beruházás kezdete: 2010. november 1.

Beruházás befejezése: 2012. március 1.

Beruházás teljes összege: 1.483.090 forint