„Gyökereink” – Érsekvadkert múltja a jövőért

Hírek - 2013-09-04
„Gyökereink” – Érsekvadkert múltja a jövőért
Régi terv valósult meg Érsekvadkerten a LEADER program keretein belül. A „Települések kulturális örökség megőrzésének támogatása” célterületre benyújtott pályázat Vadkert kulturális értékeit, épített örökségét, történetét örökíti meg CD-én, s népszerűsíti a községet képeslapon, valamint egy szép, fotókkal illusztrált prospektuson.

„Gyökereink” – Érsekvadkert múltja a jövőért

 Régi terv valósult meg Érsekvadkerten a LEADER program keretein belül. A „Települések kulturális örökség megőrzésének támogatása” célterületre benyújtott pályázat Vadkert kulturális értékeit, épített örökségét, történetét örökíti meg CD-én, s népszerűsíti a községet képeslapon, valamint egy szép, fotókkal illusztrált prospektuson.   

Amint azt Csabák Istvántól, a pályázat szerzőjétől megtudtuk, az Érsekvadkert Jövőéért Alapítvány által benyújtott anyag két szempontból is fontos terveket tartalmazott. Egyfelől régi adósságot törlesztett Vadkert akkor, mikor végre megszülettek olyan kiadványok, melyek bemutatják a település értékeit, s turisztikai szempontból fontos marketing funkcióval bírnak. Másfelől pedig nem csupán az ide látogatókra gondoltak, hanem elsősorban a ma élőknek és a fiataloknak elkészített, a település értékeit, hagyományait, történetét feldolgozó DVD-vel már a jövő generáció érdekében tettek lépéseket.

Noha Érsekvadkert hagyományainak feldolgozása már a Helytörténeti Emlékházban megkezdődött – elsősorban a múlt tárgyi emlékeinek gyűjtése és rendszerezése –, ez a gazdag tárlat még nincs kellőképpen kommunikálva a külvilág felé. Ezért szerettek volna elkészíteni egy olyan csomagot, mely ezt bemutatja, s amelyet aztán az ide látogatók magukkal is vihetnek. Így készült el négyféle 1000 darabos képeslap, szintén 1000 példányban fotókkal illusztrált A4-es méretű szóróanyag, valamint egy, a települést bemutató film, melyet DVD-n sokszorosítottak.

Utóbbi nem is annyira turisztikai célokat szolgál, mint inkább ismeretterjesztő jellegű, s kifejezetten szól a ma élő fiatal generációnak. Amint a pályázatban is megfogalmazták, a jelen multimédiás eszközeivel archiválni kívánják a település jelenét, de éppígy bemutatni a jövő számára a múltját, s ezzel fölkelteni a közösség fiataljainak érdeklődését lakóhelyük iránt, növelve ezzel identitástudatukat.

Pályázó neve: Érsekvadkert Jövőéért Alapítvány

Jogcím, célterület: LEADER, „Települések kulturális örökség megőrzésének támogatása”.

Projekt megnevezése: „Gyökereink”, képeslap, szórólap, DVD készítése

Beruházás helyszíne: Érsekvadkert

Beruházás kezdete: 2011. április 1.

Beruházás befejezése: 2012. november 15.

Beruházás teljes összege: 1.232.000 forint

Támogatás összege: 1.232.000 forint