Rólunk írták: Bemutatkozik a LEADER

Hírek - 2013-02-27
Rólunk írták: Bemutatkozik a LEADER
„A vidékfejlesztés során a legfontosabb feladat, a vidéki értékek, hagyományok fenntartása. Az, hogy a már meglévő népességet helyben tartsák, számukra vonzó életteret és megélhetést biztosítsanak. Ma az ország egész területét lefedik az úgynevezett LEADER akciócsoportok, amik 10-12 település összefogásának eredményeként jöttek létre.”

 Rólunk írták:

Bemutatkozik a LEADER

 

A vidékfejlesztés során a legfontosabb feladat, a vidéki értékek, hagyományok fenntartása. Az, hogy a már meglévő népességet helyben tartsák, számukra vonzó életteret és megélhetést biztosítsanak. Ma az ország egész területét lefedik az úgynevezett LEADER akciócsoportok, amik 10-12 település összefogásának eredményeként jöttek létre.

 Forrás: Nógrád Megyei Hírlap (2013. február 26. 2. oldal)

Ezek előnyeit ismerteti az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő 

Egyesületének elnöke, Halmosi György a vele készített interjúban. 

 – Kérem, röviden mutassa be az olvasóknak mit is jelent a Leader!

– A Leader a francia nyelvből képzett mozaikszó, jelentése: „Összehangolt helyi akciók a vidéki gazdaság fejlesztéséért.” A Leader program az Európai Unió vidékfejlesztési stratégiájának fontos eszköze. A program keretein belül integrált, magas színvonalú vidékfejlesztési stratégia alapján megvalósított támogatási rendszer működik a következő területeken: Természeti és kulturális örökség védelme, ezen adottságok gazdagítása. A helyi gazdaság megerősítése munkahelyteremtés céljából. A közösségek önszerveződő képességeinek javítása. Az együttműködés ösztönzése érdekében. A program újszerűsége abban áll, hogy a térség fejlesztési stratégiáját az önkormányzatokból, a térség civil szerveződéseiből és vállalkozóiból megalakult közösség, a helyiek aktív bevonásával állítja össze. A mi esetünkben ez a közösség az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete, amelynek központja Szügy község. Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében a balassagyarmati és szécsényi járások, valamint a rétsági járás egy részének 50 településének önkormányzatait, vállalkozóit, civil szervezeteit és magánszemélyeit fogja össze. Jelenleg az

egyesület taglétszáma meghaladja a 300-at.

– Mióta tölt be az egyesület életében vezető szerepet? A pályázati kiírások a helyi vidékfejlesztési stratégiában meghatározott 4 célterületre vonatkoztak. Irányítása alatt milyen eredményeket értek el a térségben?

– Én 2011 augusztusától vagyok az egyesület elnöke, ekkor került sor az egyesület vezető testületeinek teljes megújítására. Szinte a működési területünk valamennyi településén születtek sikeres pályázatok és valósultak meg fejlesztési beruházások több százmillió forintos értékben. A természeti és kulturális örökség védelme célterületen jelentős mértékben újultak meg a különböző egyházak templomai, a hagyományos népi kultúra építészeti emlékei, a természeti örökség területén kiemelkedőek a „Zöld út” program megvalósult elemei. A helyi gazdaság megerősítése érdekében kisvállalkozások részesültek jelentős támogatásban. A közösségek önszerveződő képességének javítása érdekében különböző rendezvények megvalósításának lehetőségeit biztosítottuk.

– A szécsényi térségben, milyen sikeres pályázatok születtek?

– A Szécsény város területén megvalósult Leader fejlesztések közül megemlíteném a helyi Polgárőr Egyesület által koordinált térfigyelő kamerarendszert, az Igaz Lóbarátok és Jóbarátok Egyesület lóistálló építését, a Szécsényi Városnapért Egyesület „Lengyel-Magyar: Két jó barát” rendezvényét. A napokban kezdődött a régi könyvtár épületének felújítása, melyre az önkormányzat 16,3 millió forintos támogatást nyert el közösségi ház kialakítása céljából. Annak érdekében, hogy Szécsényben és környékén az egyesület javítani tudja működésének feltételeit, illetve szélesíthesse információs tevékenységét, 2012 őszén irodát nyitottunk a Rákóczi út 75. szám alatt, ahol várjuk régi és új ügyfeleinket a pályázatok bonyolításával, információnyújtással kapcsolatban.

– A 2013-as évben milyen támogatási kör várható? Mit lehet róla tudni?

– A jelenleg folyamatban lévő pályázatok a vidéki örökség megőrzése jogcímre vonatkoznak, az erre a célra rendelkezésre álló keret meghaladja a 100 millió forintot. Erre az évre vállalkozásfejlesztés jogcímen pótlólagos forrásokat kaptunk, a konkrét pályázatok kiírásokat nyár elején várhatók. A 2013-as év fontos feladata, hogy a 2014-2021 időszakra vonatkozó helyi vidékfejlesztési stratégiát kidolgozzuk, hiszen ez lesz az alapja a következő időszak pályázati rendszerének. Személyes álláspontom az, hogy nagyobb forrásokat kell biztosítani a kis és mikro vállalkozások támogatására, hiszen térségünk legnagyobb problémája az álláskeresők magas aránya. Ebbe a térségbe nagy ipari beruházások nem várhatók, így a vidékfejlesztés eszközeivel kell segíteni a még működő vállalkozások lehetőségeinek kibővítését.

– Tudomásom szerint nem csak a szécsényi Palóc Coop Zrt. vezérigazgatója, hanem több civilszervezetnek is felvállalta a vezetését. A Palóc Coop több rendezvényt támogatott már, köztük a dr. Nagy Andor által szervezett Példakép Tábort is szponzorálta. Idén is számíthatnak a gyerekek az ön segítségére?

– A Palóc COOP Zrt. korábban és most is támogatja azokat a nemes célokat, melyek elősegítik térségünk pozitív irányú változását. Persze ez a tevékenység egy kicsit öncélú is, hiszen a szponzoráció a törzsvásárlóinkat, vagy ezek gyermekeit érintik. A Példakép Tábort azért tartottam fontosnak, mert megmutatta azt az egyik kitörési lehetőséget, mely a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára rendelkezésre állhat, persze úgy, hogy a külső segítség párosul az egyének tenni akarásával.

– Hogyan tudja összeegyeztetni a különböző feladatokat?

– Nehezen, hiszen felettem is eljárt már az idő és mindegyik tevékenység igen nagy energiámat köti le. De ha belegondolok az általam felvállalt dolgok szorosan összefüggenek. Ha a vidékfejlesztési és támogatási tevékenység révén, ha szerény mértékben is, de fejlődik a vidék, javulnak a térség lakosainak élet- és jövedelmi viszonyai, abból profitált a cégem is, hiszen vásárlőerő növekedése tükröződik a boltjaink forgalmában.

– Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát és jó egészséget kívánok!

Burik Anett